Inforgrafika z treścią Porgram Korpus Wsparcia Seniorów , program dla gmin będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. WSPIERAJ SENIORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanym w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb w gminie Niebylec.
Program będzie realizowany od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane programie obszary.
Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  • Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
  • Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, które wymagają stałego monitorowania w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.
Do udziału w programie będą kwalifikowane w pierwszej kolejności osoby samotne i samotnie gospodarujące. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Niebylec do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niebylcu w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.
Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę Niebylec do właściwego Wojewody, zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 15.02.2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z GOPS Niebylec: 17 2773 046, 531 982 416.