GOPS Niebylec informuje, że osoby posiadające rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe ROR są zobowiązane do podania numeru konta do tut. Ośrodka celem wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.