Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy z wyjątkiem świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności i od udzielonego urlopu wychowawczego.

Nowy okres zasiłkowy trwa od 01-11-2016 do 31-10-2017.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można otrzymać  od września 2016 w GOPS Niebylec - Świadczenia Rodzinne /budynek dawnego Ośrodka Zdrowia/, tel.17 2773 046.

1.Należy dokładnie przeczytać wniosek w celu prawidłowego uzupełnienia
2.Przy ustalaniu prawa do świadczenia rodzinnego jest wymagane wyliczenie dochodu za rok 2015, w sytuacji gdy źródło dochodu na dzień złożenia wniosku /wrzesień, październik lub listopad 2016/ uległo zmianie w porównaniu z rokiem 2015 wnioskodawca powinien doręczyć dodatkowe dokumenty obejmujące okres od 01.01.2015 do nadal tj:
PIT 11, PIT 40, PIT 36, PIT 28
świadectwo pracy, umowę zlecenia, decyzję o utracie renty, decyzję o zakończeniu zasiłku dla bezrobotnych, wykreślenie działalności gospodarczej, umowę o pracę, decyzję o przyznaniu renty lub emerytury, decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, zarejestrowanie działalności gospodarczej itp.
oświadczenie lub zaświadczenie o dochodzie netto z drugiego m-ca /pracy, renty, zasiłku dla bezrobotnych, stażu itp./ jeżeli osoba uzyskała nowe źródło dochodu w roku 2016 /dochód nabyty/
3. oświadczenie lub nakaz podatkowy lub zaświadczenie z U.G. o posiadanym gospodarstwie w 2015
4. oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach nieopodatkowanych uzyskanych w 2015 (np. dochody uzyskane z pracy za granicą, renty wojskowe, zasiłki chorobowe z KRUS, diety, alimenty, stypendia na dzieci)
5. oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej
6. kwota ulgi na dzieci zwrócona ponad wysokość podatku w 2015 roku z Urzędu Skarbowego wynikająca z PIT/UZ

Uzupełnione wnioski wraz z kompletną dokumentacją można składać w GOPS od 1 września do 30 listopada 2016 r. Osoby, które posiadają wszystkie potrzebne dokumenty powinny składać wnioski niezwłocznie.
Wnioski o świadczenia rodzinne /z kompletną dokumentacją/ złożone do dnia 30 września 2016 będą rozpatrzone i zrealizowane /wypłacone/ do 30.11.2016.
Wnioski złożone w terminie od 01 października 2016 do 30 listopada 2016 będą rozpatrzone i zrealizowane /w listopadzie lub grudniu/ nie później  niż  do 31 grudnia 2016.