Prawo do świadczeń wychowawczych 500+ i świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy z wyjątkiem świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności i od udzielonego urlopu wychowawczego.

Nowy okres zasiłkowy dla:
świadczeń rodzinnych obejmuje okres od listopad 2019 do październik 2020
świadczeń wychowawczych obejmuje okres od października 2019 do maja 2021.

Wnioski papierowe o ustalenie prawa do świadczeń Dobry Start 300+, świadczeń wychowawczych 500+ i świadczeń rodzinnych można otrzymać  od  1 sierpnia 2019 w GOPS Niebylec - Świadczenia Rodzinne /budynek dawnego Ośrodka Zdrowia/, tel.17 2773 046.

1.Należy dokładnie przeczytać wniosek w celu prawidłowego uzupełnienia
2.Przy ustalaniu prawa do świadczenia rodzinnego jest wymagane wyliczenie dochodu za rok 2018, w sytuacji gdy źródło dochodu na dzień złożenia wniosku /lipiec, sierpień, wrzesień, październik lub listopad 2019/ uległo zmianie w porównaniu z rokiem 2018 wnioskodawca powinien doręczyć dodatkowe dokumenty obejmujące okres od 01.01.2018 do nadal tj:
• PIT 11, PIT 40, PIT 36, PIT 28
• świadectwo pracy, umowę zlecenia, decyzję o utracie renty, decyzję o zakończeniu zasiłku dla bezrobotnych, wykreślenie działalności gospodarczej, umowę o pracę, decyzję o przyznaniu renty lub emerytury, decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, zarejestrowanie działalności gospodarczej itp.
• oświadczenie lub zaświadczenie o dochodzie z drugiego m-ca /pracy, renty, zasiłku dla bezrobotnych, stażu itp./ jeżeli osoba uzyskała nowe źródło dochodu po roku 2018 /dochód nabyty/
3. oświadczenie lub nakaz podatkowy lub zaświadczenie z U.G. o posiadanym gospodarstwie w 2018
4. oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach nieopodatkowanych uzyskanych w 2018 (np. dochody uzyskane z pracy za granicą, renty wojskowe, zasiłki chorobowe z KRUS, diety, alimenty, stypendia na dzieci)
 
Prawo do świadczenia wychowawczego 500+ od 1 lipca 2019 jest ustalane bez wyliczania dochodu w rodzinie.  Pomimo braku kryterium dochodowego do 500+, ważnym kryterium pozostaje fakt pracy lub przebywania członka rodziny za granicą, który może być przyczyną odmowy świadczenia wychowawczego na dziecko w Polsce.

Uzupełnione wnioski papierowe wraz z kompletną dokumentacją można składać w GOPS od 1 sierpnia 2019 r. Osoby, które posiadają wszystkie potrzebne dokumenty powinny składać wnioski niezwłocznie. Od 1 lipca 2019 wnioski można składać drogą elektroniczną /Empatia, eBankowość, PUE ZUS/.