Aktualności z Gminy Niebylec

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Niebylec oraz kandydatów na wójta Gminy Niebylec w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Niebylcu informuję, iż zgłoszenia list kandydatów na radnych do Rady Gminy Niebylec oraz kandydatów na wójta Gminy Niebylec w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy w Niebylcu, II piętro, poj. 11 (świetlica).
1. Zgłoszenia list kandydatów na radnych mogą być dokonywane najpóźniej w dniu 17 września 2018 r. do godz. 24:00, zaś kandydatów na wójta do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00.
2. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1 członkowie komisji przyjmować będą w dniach:
• 12 września 2018 r. od godz. 9:30 do godz. 15:00
• 13 września 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00
• 14 września 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00
• 15 września 2018 r. od godz. 9:00 do godz. 12:00
• 17 września 2018 r. od godz. 9:00 do godz. 24:00
• 18 września 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00
• 19 września 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00
• 20 września 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00
• 21 września 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00
• 24 września 2018 r. od godz. 9:00 do godz. 17:00
• 25 września 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00
• 26 września 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 24:00
3. Zgłoszenie powinno być doręczone w siebie Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną.
4. Zgłoszenia powinny spełniać wymogi określone w Kodeksie Wyborczym.

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Niebylec oraz kandydatów na wójta Gminy Niebylec w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy oraz ustalenia harmonogramu dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych Rady Gminy Niebylec i Wójta Gminy Niebylec.