Aktualności z Gminy Niebylec

Wezwanie do zgłoszenia kandydata - dodatkowy termin do zagłoszenia kandydata lub kandydatów na sołtysa wsi Małówka

OGŁOSZENIE

W związku z niezgłoszeniem kandydata na sołtysa wsi Małówka w wyznaczonym terminie, tj. od 5 do 30 stycznia 2015 r., na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Niebylec z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w gminie Niebylec

 wzywam mieszkańców wsi Małówka

do zgłoszenia kandydata lub kandydatów na sołtysa wsi Małówka w dodatkowym terminie, tj. do dnia 4 lutego 2015 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Niebylec, pokój nr 3.

 

 WÓJT GMINY NIEBYLEC

 Zbigniew KORAB