Aktualności z Gminy Niebylec

Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów wsi

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niebylec opublikowane zostały Obwieszczenia Wójta Gminy Niebylec z dnia 5 lutego 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Baryczka, Blizianka, Gwoździanka, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna, Jawornik, Konieczkowa, Lutcza, Niebylec oraz Połomia. Treść obwieszczeń dostępna jest w bip.niebylec.pl – WYBORY SOŁTYSÓW.