Dane o okręgach i obwodach wyborczych wraz ze zbiorczymi informacjami o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Rady Gminy oraz kandydatów na wójta można uzyskać w serwisie prowadzonym przez Państwową Komisję Wyborczą – wybory2018.pkw.gov.pl. W ramach serwisu dostępne są moduły:
- Zbiorcze informacje o obwodach,
- Wybory do Rady Gminy Niebylec,
- Wybory Wójta Gminy Niebylec,
- Wybory do Rady Powiatu Strzyżowskiego,
- Wybory do Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Niebylcu stwierdza, co następuje:

§ 1.

1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. żaden z 4 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Niebylec, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. W dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
3. Kandydatami na wójta w ponownym głosowaniu są:

1) CIEPIELOWSKI Antoni
Zgłoszony przez KWW ANTONIEGO CIEPIELOWSKIEGO
 
2) KORAB Zbigniew
Zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 października 2018 r.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Niebylec.

Pełna treść Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

Wyniki głosowania w wyborach samorządowych 2018 w gminie Niebylec

Z wynikami wyborów samorządowych w gminie Niebylec można zapoznać się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (wybory2018.pkw.gov.pl). Szczegółowe informacje dotyczące wyników wyborów do Rady Gminy Niebylec dostępne są w zakładkach:
- Rada Gminy Niebylec - Wyniki wyborów,
- Zbiorcze informacje o okręgach.

Ważna informacja dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Pierwsze spotkanie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Niebylec odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. o godz. 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu.

Tematem posiedzenia będzie:
- wybór przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego,
- omówienie zadań komisji do dnia wyborów,
- omówienie spraw związanych z urządzeniem lokalu wyborczego,
- sprawy różne i wolne wnioski.

Obecność obowiązkowa.

Szczegółowe informacje dotyczące składów komisji w załączeniu poniżej:

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Postanowienie określa składy osobowe obwodowych komisji wyborczych.