Informacja o bezpośrednich wyborach sołtysów

Wraz z upływem kadencji Rady Gminy, upłynęła kadencja organów sołectw (sołtysów i rad sołeckich), co skutkowało koniecznością przeprowadzenia wyborów tych organów. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Niebylec z listopada 2008 r. byly to wybory bezpośrednie. Poniżej prezentujemy wyniki przeprowadzonych wyborów na sołtysów sołectw gminy Niebylec.

Czytaj więcej: Informacja o bezpośrednich wyborach sołtysów

Złote Gody 2010

Złote gody to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia i siły. To wspaniały przykład dla młodych zakładających rodziny. Uroczyste spotkanie par obchodzących 50 rocznicę ślubu odbyło się 16 grudnia 2010r w Domu Kultury w Niebylcu Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz gminy Zbigniew Korab - Wójt Gminy, Danuta Lęcznar - Pzewodnicząca Rady Gminy w Niebylcu, Antoni Chuchla - Sekretarz Gminy Niebylec, Zofia Leszczak - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Czytaj więcej: Złote Gody 2010

Uroczystości 3-go Maja 2010 w gminie Niebylec

Święto Konstytucji 3-go Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt upamiętniających uchwalenie w 1791 r. ustawy regulującej ustrój prawny Polski. Ten pamiętny dokument był pierwszą spisaną konstytucją w Europie i drugą na świecie. W gminie Niebylec 3 mają br obchodzono nie tylko 219 rocznicę uchwalenia konstytucji, ale tradycyjnie w dniu tym uczczono również święto patronalne strażaków.

Czytaj więcej: Uroczystości 3-go Maja 2010 w gminie Niebylec