Złote Gody 2011

Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia i zbudowania trwałego gmachu któremu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych zakładających rodziny. Uroczyste spotkanie par obchodzących brylantowe , szmaragdowe i złote gody małżeńskie odbyło się 26 października 2011r w Domu Kultury w Niebylcu.

Czytaj więcej: Złote Gody 2011

Medale za Zasługi dla Obronności Kraju

Miło nam zakomunikować o wyróżnieniu trzech małżeństw z gminy Niebylec medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju, przyznanymi przez Ministra Obrony Narodowej RP. Odznaczenia przyznane zostały za wychowanie co najmniej 3-ch synów, którzy pełnili bądź pełnią wzorową służbę wojskową. Uroczyste wręczenie medali obyło się 31 marca 2011 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie.

Czytaj więcej: Medale za Zasługi dla Obronności Kraju

V Sesja Rady Gminy Niebylec

W dniu 25 marca br. miały miejsce obrady V sesji Rady Gminy Niebylec. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar. Wzięli w niej udział radni, sołtysi wsi, Wójt Gminy Zbigniew Korab, pracownicy Urzędu Gminy, Radni Powiatowi Maria Chuchla, Zofia Dzika i Józef Dzindzio, a także zaproszeni goście w osobach: Sławomira Cynkara Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, Piotra Rędziniaka p.o. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, Andrzeja Wędrychowicz Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie, Wiesława Fijałkowskiego kierownika Posterunku Policji w Niebylcu.

Czytaj więcej: V Sesja Rady Gminy Niebylec

Informacja o bezpośrednich wyborach sołtysów

Wraz z upływem kadencji Rady Gminy, upłynęła kadencja organów sołectw (sołtysów i rad sołeckich), co skutkowało koniecznością przeprowadzenia wyborów tych organów. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Niebylec z listopada 2008 r. byly to wybory bezpośrednie. Poniżej prezentujemy wyniki przeprowadzonych wyborów na sołtysów sołectw gminy Niebylec.

Czytaj więcej: Informacja o bezpośrednich wyborach sołtysów