100 lat Pani Bronisławy Bliźniak

6 stycznia 2015 roku jedna z mieszkanek gminy Niebylec ukończyła 100 lat życia. Pani Bronisława Bliźniak z Konieczkowej dzień później z okazji swojego imponującego jubileuszu przyjęła w swoim domu delegacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury z Niebylca. Życzenia w tym dniu dostojnej jubilatce złożył: Wiesław Lada dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie, Barbara Banaś kierownik placówki terenowej KRUS w Strzyżowie, Zbigniew Korab wójt gminy Niebylec, Zofia Leszczak kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, oraz pracownicy GOK Niebylec i członkowie kapeli Jany w Niebylcu: dyrektor Wiktor Bochenek, Agata Sołtyńska, Serwacy Stanisławczyk. W spotkaniu uczestniczyła najbliższa rodzina,  niektórzy z okazji tak pięknych urodzin przyjechali z zagranicy.

Czytaj więcej: 100 lat Pani Bronisławy Bliźniak

Powyborcze reminiscencje

W dniu 16 listopada 2014 r. odbyły się wybory samorządowe, a więc wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, a także wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wybory te do dzisiaj budzą wiele emocji i namiętności, dlatego warto spojrzeć na nie z naszej, gminnej perspektywy. Z perspektywy osób, które je organizowały i przeprowadzały.

Czytaj więcej: Powyborcze reminiscencje

Pierwsza sesja VII kadencji Rady Gminy Niebylec (2014-2018)

W dniu 28 listopada br. w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu odbyła się pierwsza sesja VII kadencji Rady Gminy Niebylec (2014-2018). Tuż przed sesją przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Ryszard Marszałek wręczył zaświadczenie o wyborze Wójtowi Gminy Niebylec Zbigniewowi Korabowi, a także radnym. Zaświadczenia otrzymali:

Czytaj więcej: Pierwsza sesja VII kadencji Rady Gminy Niebylec (2014-2018)

OŚWIADCZENIE dotyczące składowiska odpadów komunalnych w Jaworniku

W związku z pojawiającymi się ostatnio informacjami o możliwości uruchomienia składowiska odpadów komunalnych w Jaworniku oświadczam, że w świetle nowych uregulowań prawnych, zawartych w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do niej są to twierdzenia nieprawdziwe, będące elementem kampanii wyborczej w nadchodzących wyborach samorządowych.

Czytaj więcej: OŚWIADCZENIE dotyczące składowiska odpadów komunalnych w Jaworniku