OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Stanowisko urzędnicze:  referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność,
4) wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa, urbanistyki i architektury lub wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej


Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) znajomość przepisów z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa,
2) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) dyspozycyjność i komunikatywność,
5) umiejętność obsługi komputera,
6) wskazane prawo jazdy kat. B.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Referacie...

Raport o stanie gminy Niebylec za 2018 r.

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz §95 ust. 2 Statutu Gminy Niebylec, Wójt Gminy Niebylec przedstawia Radzie Gminy Niebylec raport o stanie gminy Niebylec za rok 2018, stanowiący załącznik do protokołu. Raport zostaje przedstawiony na stronie internetowej gminy Niebylec i Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Niebylec za 2018 r.

RAPORT O STANIE GMINY NIEBYLEC ZA ROK 2018

„Ludzie z pasją” - reportaż TVP Rzeszów

Zachęcamy do oglądania programu „Ludzie z pasją” poświęconego Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej „S” z Konieczkowej. Premiera odcinka miała miejsce w sobotę na antenie TVP3 Rzeszów. W ramach programu emitowane są reportaże, w których: „..Każdy bohater to osobna historia przepełniona pasją, miłością do ludzi i szukaniem sensu tam, gdzie pozornie go nie ma. Ludzie, których warto posłuchać, a może nawet spotkać na swojej drodze!..”. Reportaże emitowane są w każdą sobotę o godz. 19:00
Edycja z 4 maja 2019 poświęcona była Grzegorzowi Smeli, lokalnemu pasjonatowi historycznych modeli silników stacjonarnych, którego maszyny stanowią większość eksponatów w Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej „S”.
Nagranie dostępne jest na: rzeszow.tvp.pl/42482478/grzegorz-smela

OSP Połomia Jednostką OSP Roku 2019

Ochotnicza Straż Pożarna z Połomi została wybrana Jednostką OSP Roku 2019 w Plebiscycie "Nowin" Strażak Podkarpacia 2019. Plebiscyt zorganizowany został przez Gazetę Codzienną Nowiny w partnerstwie z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeszowie oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Jednocześnie OSP Połomia awansowała do ogólnopolskiego finału plebiscytu, którego podsumowanie odbędzie się w sobotę, 18 maja w Warszawie podczas gali III Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2019.
Zachęcamy wszystkich do dalszego wpierania OSP Połomia wysyłając sms o treści JED.9 na numer 72355.
Finałowe głosowanie rozpoczęło się w sobotę, 4 maja i potrwa do wtorku, 14 maja.

Czytaj więcej: OSP Połomia Jednostką OSP Roku 2019