Harmonogram zebrań wiejskich 2018 rok

MIEJSCOWOŚĆ

8 KWIECIEŃ

15 KWIECIEŃ

22 KWIECIEŃ

Baryczka

12:00

Połomia

9:00

Lutcza

16:00

Gwoźnica Górna

11:30

Konieczkowa

16:00

Jawornik

16:00

Małówka

14:00

Gwoźnica Dolna

14:00

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wójt Gminy Niebylec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia 16.04.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzących działalność w zakresie kultury.
Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2018 r. OGŁOSZENIE o konkursie

Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego KARTA OCENY OFERTY, KRYTERIA MERYTORYCZNE - format pdf.

Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego KARTA OCENY OFERTY, KRYTERIA MERYTORYCZNE - format docx.

Poświęcenie Posterunku Policji w Niebylcu

Po zakończonej XXXIX Sesja Rady Gminy Niebylec 15 grudnia 2017 radni, sołtysi oraz wójt gminy Niebylec Zbigniew Korab uczestniczyli w poświęceniu Posterunku Policji w Niebylcu.
W uroczystości uczestniczyli mł. insp. Henryk Moskwa - komendant wojewódzki policji w Rzeszowie, wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, wicestarosta strzyżowski Jan Stodolak. Poświęcenia posterunku dokonał ks. Czesław Goraj – proboszcz parafii w Niebylcu, a dowódcą uroczystości był był mł. insp. Witold Urban - I zastępca komendanta powiatowego policji w Strzyżowie.

Czytaj więcej: Poświęcenie Posterunku Policji w Niebylcu