Informacja o realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2015 rok

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Niebylec w 2015 roku.”

w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, Część II‑Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Zadanie zrealizowano przy udziale:

  • środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie: 3 299,10 zł,
  • środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 4 713,00 zł,
  • środków własnych jst:  15 272,35 zł

Odznaczenia Prezydenta RP dla jubilatów z Gminy Niebylec

27 października 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wszystkich przybyłych gości powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Niebylcu Zofia Leszczak.

Osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50  i więcej lat są nagradzane w naszym kraju na mocy ustawy z dnia 16.10.1992r o orderach i oznaczeniach (Dz.U.90 poz.450 ze zm.) specjalnym medalem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej strony jaśnieje napis „’Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a z drugiej widnieją dwie srebrzyste róże.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznając Dostojnym Jubilatom medale przekazał również życzenia i gratulacje.

Czytaj więcej: Odznaczenia Prezydenta RP dla jubilatów z Gminy Niebylec

Strażacy z gminy Niebylec pielgrzymowali na Jasną Górę

26 kwietnia 2015 r. grupa ponad 40 strażaków z gminy Niebylec, Orkiestra Dęta z Niebylca oraz Mażoretki wzięli udział w 7. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na Jasną Górę. Pierwsza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę odbyła się w 1939 roku. Wtedy to ok. 15 tysięczna rzesza ślubowała Matce Bożej Jasnogórskiej wierność służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. W Kaplicy strażacy złożyli ryngraf z rotą ślubowania w podziękowaniu za dotychczasową opiekę. Kolejne pielgrzymki następowały w latach: 1991, 1992 oraz 1999. Obecnie jasnogórskie pielgrzymki organizowane są co 5 lat. Jest to też niezwykłe spotkanie orkiestr dętych – podczas tegorocznej pielgrzymki zgromadziło się 130 orkiestr i 40 chórów śpiewaczych.

Czytaj więcej: Strażacy z gminy Niebylec pielgrzymowali na Jasną Górę

100 lat Pani Bronisławy Bliźniak

6 stycznia 2015 roku jedna z mieszkanek gminy Niebylec ukończyła 100 lat życia. Pani Bronisława Bliźniak z Konieczkowej dzień później z okazji swojego imponującego jubileuszu przyjęła w swoim domu delegacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury z Niebylca. Życzenia w tym dniu dostojnej jubilatce złożył: Wiesław Lada dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie, Barbara Banaś kierownik placówki terenowej KRUS w Strzyżowie, Zbigniew Korab wójt gminy Niebylec, Zofia Leszczak kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, oraz pracownicy GOK Niebylec i członkowie kapeli Jany w Niebylcu: dyrektor Wiktor Bochenek, Agata Sołtyńska, Serwacy Stanisławczyk. W spotkaniu uczestniczyła najbliższa rodzina,  niektórzy z okazji tak pięknych urodzin przyjechali z zagranicy.

Czytaj więcej: 100 lat Pani Bronisławy Bliźniak