ODZNACZENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DLA JUBILATÓW Z GMINY NIEBYLEC

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz po czasie jej trwania” (Robert Poulet)
Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego świętowały w tym roku w gminie Niebylec następujące pary:
Stanisława i Jan Bosek z Połomi
Maria i Henryk Głowaccy z Połomi
Maria i Jerzy Kobryń z Połomi
Genowefa i Tadeusz Sołtys z Połomi
Danuta i Kazimierz Drozd z Gwoźnicy Górnej
Maria i Stanisław Siuciak z Gwoźnicy Górnej
Maria i Ignacy Jarosz z Konieczkowj
Bronisława i Tadeusz Pikuła z Konieczkowj
Maria i Mieczysław Socha z Konieczkowj
Maria i Mieczysław Szaro z Konieczkowj
Bogumiła i Augustyn Kąkol z Niebylca
Jadwiga i Jan Stanisławczyk z Niebylca
Marię i Edwarda Tomoń z Lutczy
Zofie i Józefa Wojtaszek z Lutczy
Z tej okazji uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeńskie odbyło się 17 października 2017r w Domu Strażaka w Konieczkowej.

Czytaj więcej: ODZNACZENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DLA JUBILATÓW Z GMINY NIEBYLEC

Nagroda dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej oraz wysokie notowania Konieczkowej.

Miło nam zakomunikować o sukcesie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej w tegorocznej edycji Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. " NGO Wysokich Lotów". Towarzystwu decyzją zarządu Województwa Podkarpackiego z 26 września 2017 przyznano nagrodę w kategorii Kultura i tożsamość narodowa. Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego  -"NGO Wysokich Lotów" po raz drugi przyznaje się najlepszym organizacjom pozarządowym mającym siedzibę i prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.
"Ideą konkursu jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których działania mogą być realizowane także przez podmioty pozarządowe na zasadzie "dobrych praktyk". Konkurs ma ponadto pomóc w tworzeniu pozytywnego wizerunku organizacji społecznych, podkreślić ich rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz sprzyjać współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora na zasadach pomocniczości i partnerstwa."

Czytaj więcej: Nagroda dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej oraz wysokie notowania Konieczkowej.

Konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zrn.), oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 1943 ze. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. nr 60, poz. 373 ze. zrn.}, zarządzam co następuje: ogłaszam konkurs na kandydata na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Szczegółowe informacje w załączniku.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.