Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec -kontakty do przedstawicieli Wykonawcy

OZE

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi wciąż montażami instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę informujemy, że w przypadku konieczności ustalenia z Wykonawcą konkretnego terminu montażu instalacji na Państwa nieruchomości, należy kontaktować się z przedstawicielami Wykonawców, jak poniżej:
- w kwestii montażu kolektorów słonecznych – Pan Daniel Dziwisz – Solartime Sp. z o.o., tel. 515 155 900 lub 515 155 903,
- w kwestii montażu kotłów na pellet – Pani Paulina Golara – Semper Power Sp. z o.o., tel. 603 906 299 lub 516 458 225.

Jednocześnie z uwagi na zakończone prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych, przypominamy o obowiązującej Państwa procedurze przyłączenia wykonanej instalacji do sieci elektroenergetycznej. Przygotowane dla Państwa przez Wykonawcę – Hymon Energy Sp. z o.o. zgłoszenie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji przekazujecie Państwo do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (w naszym przypadku będzie to PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Krosno). Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwo energetyczne w terminie 30 dni ma obowiązek dokonać przyłączenia do sieci zgłoszonej mikroinstalacji, co wiąże się jednocześnie z koniecznością wymiany u Państwa licznika na dwukierunkowy (koszt montażu nowego układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi PGE Dystrybucja S.A.). W międzyczasie powinniście Państwo otrzymać dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, który stanowi dla Państwa podstawę do zawarcia umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji. Umowę kompleksową zawieracie Państwo z PGE Obrót S.A. w Biurze Obsługi Klienta przy ul. 8 Marca 6 w Rzeszowie lub w nowo otwartym Punkcie Sprzedaży przy ul. Podwale 16a w Krośnie.

Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Logo projektu

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 28.01.2019 r. (tj. w poniedziałek) o godz. 17:30 na obiekcie hali widowiskowo-sportowej w Niebylcu odbędzie się spotkanie organizacyjne w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”.
Spotkanie poświęcone będzie omówieniu aspektów technicznych związanych z montażem instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych i odbędzie się przy udziale przedstawicieli Wykonawców – Solartime oraz Hymon Energy - wyłonionych do realizacji prac montażowych ww. instalacji.
Pierwsza część spotkania dotyczyła będzie instalacji kolektorów słonecznych i przewidujemy, że potrwa nie dłużej niż 60 minut, dlatego też mieszkańców zainteresowanych wyłącznie instalacjami fotowoltaicznymi zapraszamy na godz. 18:30.
Przy tej okazji przekazujemy Państwu w załączeniu prezentacje przygotowane przez firmę Hymon Energy – Wykonawcę wyłonionego do montażu instalacji fotowoltaicznych.
Wskazujemy także, że podczas spotkania rozprowadzimy wśród Państwa do wypełnienia dodatkowe ankiety, które posłużą w szczególności do przygotowania przez Wykonawcę w Państwa imieniu stosownych zgłoszeń wykonanych mikroinstalacji fotowoltaicznych do zakładu energetycznego. Niezbędne od Państwa dane do zgłoszenia mikroinstalacji PV obejmują takie elementy, jak:
- imię i nazwisko osoby, na którą zapisany jest licznik , umowa przyłączeniowa (jeżeli są to dwie lub więcej osób – dane wszystkich),
- PESEL,
- moc przyłączeniowa,
- nr PPE (Punkt Poboru Energii),
- nr licznika,
- lokalizacja licznika,
- wartość zabezpieczenia przedlicznikowego,
- rodzaj przyłącza (napowietrzne / ziemne),
- nr słupa lub nr ZK (Złącze Kontrolne).
W miarę możliwości, prosimy o przygotowanie się w powyższym zakresie, a wszelkie wątpliwości zostaną jeszcze omówione w trakcie spotkania.
Przypominamy również o potrzebie zgłoszenia się do naszego biura Projektu w tut. Urzędzie Gminy Niebylec celem ustalenia ostatecznych kosztów w Projekcie, zawarcia aneksu do umowy uczestnictwa w Projekcie oraz uregulowania drugiej transzy Państwa wpłaty, co nastąpić powinno do końca stycznia br.

Załączniki:
Pobierz plik (2019-01_Fotowoltaika-techniczne-aspekty.pdf)Techniczne aspekty instalacji fotowoltaicznych[prezentacja przygotowana przez firmę Hymon Energy]
Pobierz plik (2019-01_Prezentacja_REFERENCJE_2019pptxnew.pdf)HYMON ENERGY - referencje[prezentacja pdf]

Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyznaczonych magazynach na terenie naszej gminy znajdują się już panele fotowoltaiczne i pompy ciepła, a za około 10 dni powinny dotrzeć również kolektory słoneczne. Jeszcze w tym tygodniu przedstawiciele Wykonawcy – Hymon Energy Sp. z o.o. zaczną się z Państwem umawiać na indywidualną wizję lokalną celem ustalenia docelowego miejsca montażu paneli fotowoltaicznych oraz terminu ich montażu. W ciągu kilku najbliższych dni ruszy natomiast montaż pomp ciepła przez Wykonawcę – Romitex Sp. z o.o. W międzyczasie prosimy oczekiwać kontaktu ze strony przedstawicieli Wykonawcy – Solartime Sp. z o.o., którzy również powinni rozpocząć wizje lokalne celem ustalenia docelowego miejsca montażu kolektorów słonecznych. Kontakt z Państwem nawiązywany będzie według kolejności przyjętej na podstawie przeprowadzonych podczas spotkania w dniu 28.01.2019 r. losowań. Zainteresowanych informujemy także, że pierwsza partia kotłów zamontowana została w okresie grudzień 2018 – styczeń 2019, natomiast montaż pozostałych kotłów, zgodnie z Państwa sugestiami, Wykonawca – Semper Power Sp. z o.o. wznowi w końcowej fazie sezonu grzewczego, tj. w okolicach marca br. Na przełomie lutego i marca Wykonawca skontaktuje się jeszcze z Państwem celem przeprowadzenia pozostałych wizji lokalnych poprzedzających montaż kotła.
Mieszkańców, u których przewidziany jest montaż instalacji fotowoltaicznej, a którzy nie uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym w dniu 28.01.2019 r., prosimy także o wydrukowanie i wypełnienie załączonej poniżej Ankiety dotyczącej instalacji fotowoltaicznej oraz jak najszybsze dostarczenie jej do naszego biura Projektu w tut. Urzędzie Gminy Niebylec. Pozwoli to w znacznym stopniu przyspieszyć skompletowanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej i zgłoszenie wykonanych u Państwa mikroinstalacji PV do zakładu energetycznego.
Przypominamy również, że w kwestiach formalnych i organizacyjnych związanych z realizowanym Projektem, pozostajemy cały czas do Państwa dyspozycji pod adresem:
Urząd Gminy Niebylec – Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury, 38-114 Niebylec 170, pok. nr 14 i 15, tel. 17 27 73 998, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W sprawach technicznych prosimy natomiast o kontakt z naszymi Inspektorami Nadzoru - GASKOP s.c., ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel.: Grzegorz Potwora 605 266 214, Zbigniew Przystasz 509 904 907.

Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Projekt OZE

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie prac instalacyjno-montażowych w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, zawarte zostały umowy z następującymi wykonawcami:
1) część nr 1 - Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych - Solartime Sp. z o.o., ul. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów,
2) część nr 2 - Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych - Hymon Energy Sp. z o.o., ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów,
3) część nr 3 - Dostawa wraz z montażem kotłów na biomasę - Semper Power Sp. z o.o., ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn,
4) część nr 4 - Dostawa wraz z montażem pomp ciepła - Romitex Sp. z o.o., Sadurki 18, 24-150 Nałęczów.
Informujemy jednocześnie, że nadzór inwestorski z ramienia Gminy Niebylec nad realizacją poszczególnych instalacji powierzony został firmie: GASKOP G. Potwora, Z. Przystasz s.c., ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów.
Przypominamy, że według założeń Projektu najpóźniej do dnia 15.06.2019 r. zamontowane mają zostać wszystkie przewidziane w Projekcie instalacje OZE. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami z Wykonawcami poszczególnych instalacji, rozpoczęcie prac instalacyjno-montażowych przewidywane jest na luty 2019 r. (z wyjątkiem kotłów, których montaż rozpoczęliśmy jeszcze w bieżącym roku). Zwracamy jednocześnie uwagę, że przed przystąpieniem do montażu instalacji, powinniśmy dysponować od Państwa wpłatą wkładu własnego w pełnej wysokości. Ostateczna wysokość Państwa wkładu za poszczególne instalacje, wyliczona na podstawie zaoferowanych w przetargu cen, w tym docelowa wysokość II transzy Państwa wkładu zostaną wprowadzone do przygotowanych dla Państwa aneksów do umów uczestnictwa w Projekcie. Jak wskazywaliśmy poprzednio, planowane koszty Państwa udziału w Projekcie uległy obniżeniu, w związku z czym wysokość II transzy Państwa wkładu będzie niższa niż ta, która wynika z Państwa dotychczasowych umów. Tym samym zapraszamy każdego z uczestników Projektu do stawienia się w biurze Projektu w Urzędzie Gminy Niebylec celem zapoznania się z ostatecznymi kosztami udziału w Projekcie i zawarcia aneksu do umowy. Zwracamy również uwagę na konieczność uregulowania II transzy wkładu własnego w terminie do dnia 31.01.2019 r.

Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Szanowni Państwo,
W ślad za wczorajszym spotkaniem organizacyjnym w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, dotyczącym montażu instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych, przekazujemy poniżej kluczowe ustalenia:
Montaż instalacji, zarówno kolektorów słonecznych, jak i fotowoltaicznych na terenie naszej gminy rozpocznie się na przełomie lutego i marca. W każdym przypadku montaż będzie poprzedzony wizją lokalną dokonaną przez wyznaczonego przedstawiciela danego Wykonawcy, tj. w przypadku kolektorów słonecznych – firmy Solartime z Rzeszowa, a w przypadku paneli fotowoltaicznych – firmy Hymon Energy z Tarnowa. Podczas oględzin na terenie Państwa nieruchomości przedstawiciel Wykonawcy w porozumieniu z Państwem ustali docelowe miejsce montażu kolektorów/paneli na dachu budynku (lub gruncie), miejsce montażu zbiornika solarnego (w przypadku solarów), falownika i rozdzielnic (w przypadku fotowoltaiki), a także sposób rozprowadzenia przewodów i kabli.

Czytaj więcej: Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w tym tygodniu podpisywane są umowy z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu przetargowym na wykonanie prac instalacyjno-montażowych w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”.

Tym samym przechodzimy do kolejnej fazy realizacji Projektu, tj. do fazy inwestycyjnej, w ramach której najpóźniej do dnia 15.06.2019 r. zamontowane zostaną wszystkie przewidziane w Projekcie instalacje OZE.

Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami z wykonawcami, rozpoczęcie prac montażowych instalacji przewidywane jest na luty 2019 r. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przed wykonaniem jakiejkolwiek instalacji niezbędne jest wniesienie ze strony mieszkańców Gminy pełnej wysokości ustalonego wkładu własnego, co nastąpić powinno do końca stycznia 2019 r. W tym też celu już teraz zapraszamy wszystkich Państwa - uczestników Projektu do stawiania się od przyszłego tygodnia w biurze Projektu w tut. Urzędzie Gminy Niebylec celem uregulowania drugiej transzy Państwa wpłaty. Zaznaczamy przy tej okazji, że planowane koszty Państwa udziału w Projekcie ulegną obniżeniu, w związku z czym nie będą Państwo zmuszeni do jakichkolwiek dopłat powyżej kwot, które wynikają z Państwa obecnych umów. Wskazujemy również, że ostateczna wysokość wkładu własnego za poszczególne instalacje wprowadzona będzie do przygotowywanych dla Państwa aneksów do umów uczestnictwa w Projekcie. Zachęcamy też, aby w miarę możliwości nie odkładać wpłaty drugiej transzy na ostatnią chwilę, tak by na koniec stycznia 2019 r. można było uzbierać pełną pulę Państwa środków finansowych na poczet płatności, sprawnie zakończyć etap aneksowania Państwa umów i przystąpić do realizacji.

Informujemy także, że w związku z pilną potrzebą wykonania instalacji kotłów na biomasę na niektórych gospodarstwach, czynimy starania, aby pierwsze kotły zamontowane zostały jeszcze w drugiej połowie grudnia 2018 r. Z tego też względu zachęcamy uczestników Projektu, u których przewidziany jest montaż kotłów, do udziału w spotkaniu organizacyjnym z wykonawcą, na którym omówione zostaną wszystkie aspekty techniczne związane z ich montażem. Mimo że zainteresowani udziałem w spotkaniu zostali już o nim uprzednio poinformowani telefonicznie, przypominamy, że odbędzie się ono w piątek (07.12.2018 r.) w budynku wielofunkcyjnym (GOK) w Niebylcu o godz. 17:00. Podkreślamy jednocześnie, że organizowane spotkanie poświęcone będzie wyłącznie kwestiom związanym z montażem kotłów, natomiast szczegółowe informacje dotyczące pozostałych instalacji przekazane zostaną Państwu w odrębnych terminach.