Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w Niebylcu w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2019

Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Niebylcu w sprawie  przyjęcia„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2019”.
Treść projektu uchwały oraz programu znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Niebylec bip.niebylec.pl raz w pok. 7 w budynku Nr 183.
Opinie oraz uwagi o programie można składać na piśmie w pok. Nr 7 – budynek Nr 183 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, wtorki-piątki w godz. 7.00-15.00 oraz poprzez e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 cytowanej wyżej ustawy o ochronie zwierząt wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.

KOMUNIKAT SKIEROWANY DO KONSUMENTÓW WODY Z UJĘCIA WŁASNEGO SP JAWORNIK oraz SP Nr 2 LUTCZA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z ujęcia Szkoła Podstawowa im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Jawomiku oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy, że woda z sieci wodociągowej odpowiada wymaganiom, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017, poz. 2294).
Wyniki badania wody zawarte zostały w sprawozdaniach z badań przeprowadzonych przez SOS Polska sp.z.o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna. Badania pobranych próbek wody wykazały, że woda w badanych próbkach odpowiada wymogom określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Szkoły Podstawowej im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Pełna treść komunikatów w załączeniu:

Załączniki:
Pobierz plik (2018-12-12_PPIS.pdf)Komunikat PPIS w Strzyżowie[pdf]

Próba uruchomienia systemów alarmowych - komunikat Wojewody Podkarpackiego

W dniach 14 – 15 listopada 2018 r. (termin zapasowy - 16 listopada 2018 r.) zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza.
Trening będzie elementem ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE – SAREX 18/II” organizowanego przez podmioty szczebla centralnego: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz z ramienia Szefa Obrony Cywilnej Kraju – Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP). W  ramach  treningu w  dniach: 14 – 15 listopada 2018 r. między godz. 9.00 a 15.00 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów  alarmowych na terenie województwa.

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie skierowany do wybranych konsumentów wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągów zaopatrujących:
- Szkołę Podstawową w Konieczkowej,
- Szkołę Podstawową w Gwoźnicy Dolnej,
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Lutczy,
- Szkołę Podstawową w Jaworniku,
- Szkołę Podstawową w Baryczce,
że woda z sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia przez ludzi, w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

W pobranych próbkach wody z ww wodociągów stwierdzono zanieczyszczenie wskaźnika mikrobiologicznego - obecność bakterii grupy coli (42 jtk.).
Informacja o przekroczeniu dopuszczalnych parametrów zawarta została w sprawozdaniu z badań Laboratorium Środowiskowego w Pszczynie i wpłynęła do tut Stacji drogą elektroniczną w dniu 05.11.2018r.
W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia osoby z osłabioną odpornością, rodzice/opiekunowie małych dzieci oraz dzieci i dorośli korzystając z wody wodociągowej zachowali szczególną ostrożność.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do
swojego lekarza rodzinnego.
Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem

Załączniki:
Pobierz plik (psk_443-3-2018_18-11-05.pdf)Pełna treść komunikatów PPIS w Strzyżowie[załącznik pdf]

Komunikat ARiMR: obsługa zgłoszeń posiadaczy zwierząt przez Internet - Portal IRZplus

Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt składanie w wersji elektronicznej następujących dokumentów zgłoszeń i dokumentów zapotrzebowań (wniosków):
• Zgłoszenie bydła do rejestru,
• Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru,
• Zgłoszenie oznakowania świń urodzonych, przywozu świń,
• Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz,
• Zgłoszenie zmiany stanu stada świń,
• Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz,
• Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,
• Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,
• Zgłoszenie uboju świń w rzeźni,
• Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,
• Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń,
• Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła,
• Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz,
• Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła,
• Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz,
• Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt,
• Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora),
• Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
• Zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
• Zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju.

Czytaj więcej: Komunikat ARiMR: obsługa zgłoszeń posiadaczy zwierząt przez Internet - Portal IRZplus