Humanitarne przeprowadzanie uboju zwierząt gospodarskich - szkolenie w Niebylcu

UWAGA, nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia szkolenia na 8:00.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzyżowie oraz Wójt Gminy Niebylec  zapraszają na szkolenie w dniu 03.04.2019 r. (środa) w budynku Urzędu Gminy w Niebylcu, 38-114 Niebylec 170, pokój nr 11 – świetlica, o godz. 8:00  w zakresie: „Humanitarne przeprowadzanie uboju zwierząt gospodarskich w gospodarstwie z przeznaczeniem mięsa na użytek własny".

Szkolenie to jest niezbędne do uzyskania stosownego zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje wymagane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2016 r., poz. 885) dla osób które prowadzą ubój na potrzeby własne.
Szkolenie jest bezpłatne, a za wydane zaświadczenie należy uiścić opłatę skarbową 17,00 PLN.
Kontakt w sprawie: 17 2773992.

UWAGA – możliwe utrudnienia w ruchu pojazdów w Barycze

Informujmy, że w dniu 29 marca 2019 r. w godzinach od 14:00 do 16:00 mogą nastąpić utrudnieniach w ruchu pojazdów na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Baryczka,. Utrudnienia spowodowane są zgłoszonym zgromadzeniem publicznym w powyższej miejscowości, dotyczącym protestu mieszkańców w sprawie braku budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 19.

Szkolenie Humanitarne przeprowadzanie uboju zwierząt gospodarskich w gospodarstwie z przeznaczeniem mięsa na użytek własny

Powiatowy lekarz Weterynarii w Strzyżowie zaprasza na szkolenie w dniu 29.03.2019 (piątek) w budynku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzyżowie ul . 1 Maja 38 o godź 10,00 w zakresie: "Humanitarne przeprowadzanie uboju zwierząt gospodarskich w gospodarstwie z przeznaczeniem mięsa na użytek własny".

Szkolenie to jest niezbędne do uzyskania stosownego zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje wymagane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2016r., poz. 885, dla osób które prowadzą ubój na potrzeby własne.

Szkolenie jest bezpłatne, a za wydane zaświadczenie należy uiścić opłatę skarbową 17,00 PLN w kasie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie.