ASF: Pomoc finansowa dla producentów świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzyżowie informuje, o możliwości uzyskania pomocy finansowej przez właścicieli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych/tablicach ogłoszeń.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ARiMR pod linkiem https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/asf-pomoc-finansowa-dla-producentow-swin.html oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

Zaproszenie na "Dzień otwarty ARiMR z eWnioskiemPlus"

5 kwietnia 2019 r. Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR już po raz trzeci otwiera drzwi biur powiatowych dla swoich beneficjentów. Hasło przewodnie to „Dzień otwarty ARiMR z eWnioskiemPlus”.
Impreza skierowana jest głównie do rolników i ma na celu poszerzenie informacji na temat e-wniosku, który w bieżącym roku stał się formą obowiązkową dla osób starających się o dopłaty bezpośrednie. Impreza odbywa się równocześnie we wszystkich 21 biurach powiatowych ARiMR. Rolnicy w tym dniu mogą liczyć na pomoc i wsparcie w wypełnieniu e-wniosku dla swoich gospodarstw. Specjalnie uruchomione będą dodatkowe stanowiska komputerowe dla beneficjentów, zwłaszcza tych, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku w domu lub obawiają się, że nie poradzą sobie z aplikacją. Dzień otwarty ARiMR będzie także okazją do zapoznania rolników ze zmianami, jakie wprowadzone zostały w kampanii 2019 roku.

Humanitarne przeprowadzanie uboju zwierząt gospodarskich - szkolenie w Niebylcu

UWAGA, nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia szkolenia na 8:00.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzyżowie oraz Wójt Gminy Niebylec  zapraszają na szkolenie w dniu 03.04.2019 r. (środa) w budynku Urzędu Gminy w Niebylcu, 38-114 Niebylec 170, pokój nr 11 – świetlica, o godz. 8:00  w zakresie: „Humanitarne przeprowadzanie uboju zwierząt gospodarskich w gospodarstwie z przeznaczeniem mięsa na użytek własny".

Szkolenie to jest niezbędne do uzyskania stosownego zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje wymagane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2016 r., poz. 885) dla osób które prowadzą ubój na potrzeby własne.
Szkolenie jest bezpłatne, a za wydane zaświadczenie należy uiścić opłatę skarbową 17,00 PLN.
Kontakt w sprawie: 17 2773992.

UWAGA – możliwe utrudnienia w ruchu pojazdów w Barycze

Informujmy, że w dniu 29 marca 2019 r. w godzinach od 14:00 do 16:00 mogą nastąpić utrudnieniach w ruchu pojazdów na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Baryczka,. Utrudnienia spowodowane są zgłoszonym zgromadzeniem publicznym w powyższej miejscowości, dotyczącym protestu mieszkańców w sprawie braku budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 19.