Promesa dla gminy Niebylec

Po raz kolejny nasza Gmina znalazła się pośród samorządów z Podkarpacia, które otrzymały promesy na odbudowę infrastruktury w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W imieniu Gminy Niebylec promesę z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera odebrał Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab. Pozyskana datacja w wysokości 600 000,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadania związanego z remontem drogi gminnej Nr 1 12212 R Jawornik - Godowa na łącznej długości 1500 mb, którego realizacja planowana jest na czerwiec - lipiec br.

OSP Niebylec oczekuje nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Już wkrótce druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu wzbogacą się o nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, co z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie całej gminy Niebylec. Projekt pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec zostanie w znacznej części sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.

Czytaj więcej: OSP Niebylec oczekuje nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Przebudowa drogi w Gwoźnicy Górnej

Trwają prace na drodze relacji Niebylec Gwoźnica. Związane są one z projektem Powiatu Strzyżowskiego pn. Przebudowa drogi Nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica wraz z przebudową mostów który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Infrastruktura techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Czytaj więcej: Przebudowa drogi w Gwoźnicy Górnej

Środki na odbudowę dróg gminnych.

Kolejnym sukcesem zakończyły się starania władz Gminy Niebylec o zdobycie środków finansowych na odbudowę zniszczonych wskutek powodzi dróg gminnych. W Piątek 5 lutego br. Wójt Gminy Zbigniew Korab odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera promesę na kwotę 200 000 zł. Otrzymane przez gminę pieniądze przeznaczone będą na odbudowę drogi gminnej Konieczkowa – Kąty Luteckie.

Czytaj więcej: Środki na odbudowę dróg gminnych.

Uroczyste otwarcie Hali Widowiskowo Sportowej w Niebylcu

18 września 2008 roku odbyło się w Niebylcu uroczyste otwarcie hali widowiskowo – sportowej połączonej z założeniem publicznego gimnazjum. Na zaproszenie Pana Wójta Gminy Niebylec Zbigniewa Koraba na uroczystość tą przybyło wielu znamienitych gości, m.in. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Kazimierz Ziobro, wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Urszula Stec, Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Sekretarz Powiatu Pan Jacek Boho

Czytaj więcej: Uroczyste otwarcie Hali Widowiskowo Sportowej w Niebylcu