Budowa zadaszenia dla imprez plenerowych z zapleczem socjalnym w m. Konieczkowa - etap II - roboty konstrukcyjno-budowlane i instalacyjne

W dniu 10 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięty został drugi przetarg na inwestycje planowaną do realizacji tym razem w miejscowości Konieczkowa, czyli „Przetarg nieograniczony na budowę zadaszenia dla imprez plenerowych z zapleczem socjalnym w m. Konieczkowa - etap II - roboty konstrukcyjno-budowlane i instalacyjne". Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym została F.U.T.H.B. RAF-MAR z Lutczy, która zaoferowała cenę 314 316,60 zł brutto co stanowiło najniższa ofertę spośród złożonych 6 innych ofert. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:
1) izolację istniejących fundamentów,
2) wykonanie konstrukcji żelbetowych wiaty i budynku socjalnego, w tym zbrojenie elementów żelbetowych,
3) budowę budynku socjalnego (przygotowanie podłoża, roboty murowe, konstrukcja i pokrycie dachu, stolarka i ślusarka, roboty wykończeniowe, elewacje)
4) budowę wiaty (konstrukcja stalowa, konstrukcja i pokrycie dachu, elewacje, podłoga),
5) wykonanie instalacji elektrycznych (zasilanie obiektu, instalacje wewnętrzne, pomiary instalacji), 6) wykonanie instalacji sanitarnych (instalacja wody zimnej oraz ciepłej użytkowej, wewnętrzna kanalizacja sanitarna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji).
Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej – Zmówienia Publiczne – Zamówienia 2014

Rozbudowa budynku Domu Strażaka w miejscowości Połomia

10 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku Domu Strażaka w miejscowości Połomia. W ramach zadania planowana jest wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacyjnych w ramach rozbudowy budynku Domu Strażaka w miejscowości Połomia. Spośród 9-ciu złożonych ofert wybrany został wykonawca „MET – BUD" Sp. j. ze Strzyżowa, kóry zaproponował wykonanie zadania w cenie 267 415,41 zł brutto.

Czytaj więcej: Rozbudowa budynku Domu Strażaka w miejscowości Połomia

Przetarg na budowę oświetlenia drogi krajowej nr 9 w Baryczce i Połomii oraz drogi powiatowej w miejscowości Jawornik

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niebylec ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogi krajowej Nr 9 Radom – Rzeszów – Barwinek w miejscowościach Baryczka i Połomia oraz drogi powiatowej Nr 1932 Jawornik - Gwoździanka w miejscowości Jawornik – etap III.

Czytaj więcej: Przetarg na budowę oświetlenia drogi krajowej nr 9 w Baryczce i Połomii oraz drogi powiatowej w...

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec w roku 2014

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec oraz zagospodarowaniu tych odpadów w roku 2014. Szacowana ilość odpadów komunalnych do odebrania w ramach zamówienia wynosi około 1150 Mg. Zamówienie obejmuje również dostawę worków na odpady wraz z nalepkami na worki w formie kodu kreskowego, identyfikującymi każdą zamieszkałą nieruchomość, w ilości około 165 000 szt.

Czytaj więcej: Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli...

Przetarg nieograniczony na budowę zadaszenia dla imprez plenerowych z zapleczem socjalnym w m. Konieczkowa - etap I - roboty ziemne i fundamentowe

W Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Niebylec opublikowane zostało ogłoszenie o „Przetargu nieograniczonym na budowę zadaszenia dla imprez plenerowych z zapleczem socjalnym w m. Konieczkowa - etap I - roboty ziemne i fundamentowe”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ziemnych i fundamentowych w ramach zadania pn. „Budowa zadaszenia dla imprez plenerowych z zapleczem socjalnym” w miejscowości Konieczkowa, Gmina Niebylec. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: roboty ziemne wykonywane koparkami – 76,56 m3, wykopy wykonywane na odkład koparkami – 114,92 m3, izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe – 263,13 m2, studnie z kręgów żelbetowych o średnicy 1,0 i 1,2 m – 55 i 24 m, wypełnienie studni betonem C-8/10 – 57,77 m3, izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych – 89,50 m2, betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym – 27,28 m3, uszczelnianie powierzchni pionowych i poziomych poddanych działaniu wilgoci – 152,31 i 64,75 m2, docieplenie ścian fundamentowych płytami styrodurowymi gr. 8,0 cm – 71,55 m2, zasypanie wykopów o ścianach pionowych – 114,92 m3.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – Zamówienia 2013) http://www.bip.niebylec.com.pl/index.php?page=position.php&id=384&grp=12