Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu Autosan H6-10.03S


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016 poz..446 ze zm.) Wójt Gminy Niebylec ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu Autosan H6-10.03S o numerze rejestracyjnym RWS 3026.

Cena wywoławcza: 7000,00 zł, słownie siedem tysięcy zł 00/100 gr.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niebylec - bip.niebylec.pl