Wybory samorządowe 2018

Ważna informacja dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Pierwsze spotkanie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Niebylec odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. o godz. 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu.

Tematem posiedzenia będzie:
- wybór przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego,
- omówienie zadań komisji do dnia wyborów,
- omówienie spraw związanych z urządzeniem lokalu wyborczego,
- sprawy różne i wolne wnioski.

Obecność obowiązkowa.

Szczegółowe informacje dotyczące składów komisji w załączeniu poniżej:

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Postanowienie określa składy osobowe obwodowych komisji wyborczych.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu oraz losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 2, w liczbie 1,  
- Nr 4, w liczbie 1,  
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 6, w liczbie 1.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 26.09.2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec.

W dniu 26.09.2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 1
- Nr 6
- Nr 10
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 9

Pełna treść INFORMACJI Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu oraz losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych

Obwodowe Komisje Wyborcze

Numer

Adres

Typ obwodu

Dostępny dla osób niepełnosprawnych

Granice obwodu

1

Urząd Stanu Cywilnego Niebylec, 183 Niebylec

stały

Tak

sołectwo Niebylec

2

Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance, 72 Blizianka

stały

Nie

Sołectwo Blizianka

3

Dom Wiejski w Gwoździance, 32 Gwoździanka

stały

Tak

Sołectwo Gwoździanka

4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkowej, 58 Konieczkowa

stały

Nie

Sołectwo Konieczkowa

5

Dom Strażaka w Gwoźnicy Dolnej, 91 Gwoźnica Dolna

stały

Tak

Sołectwo Gwoźnica Dolna

6

Szkoła Podstawowa im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej, 292 Gwoźnica Górna

stały

Tak

Sołectwo Gwoźnica Górna

7

Zespół Szkół im. Św. Rodziny w Lutczy, 614 Lutcza

stały

Nie

Sołectwo Lutcza

8

Szkoła Podstawowa im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku, 108 Jawornik

stały

Nie

Sołectwo Jawornik

9

Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi, 125 Połomia

stały

Nie

Sołectwo Połomia

10

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce, 213 Baryczka

stały

Tak

Sołectwo Baryczka

11

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu, 11 Niebylec

stały

Tak

Sołectwo Małówka

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Niebylec oraz kandydatów na wójta Gminy Niebylec w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Niebylcu informuję, iż zgłoszenia list kandydatów na radnych do Rady Gminy Niebylec oraz kandydatów na wójta Gminy Niebylec w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy w Niebylcu, II piętro, poj. 11 (świetlica).
1. Zgłoszenia list kandydatów na radnych mogą być dokonywane najpóźniej w dniu 17 września 2018 r. do godz. 24:00, zaś kandydatów na wójta do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00.
2. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1 członkowie komisji przyjmować będą w dniach:
• 12 września 2018 r. od godz. 9:30 do godz. 15:00
• 13 września 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00
• 14 września 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00
• 15 września 2018 r. od godz. 9:00 do godz. 12:00
• 17 września 2018 r. od godz. 9:00 do godz. 24:00
• 18 września 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00
• 19 września 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00
• 20 września 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00
• 21 września 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00
• 24 września 2018 r. od godz. 9:00 do godz. 17:00
• 25 września 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00
• 26 września 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 24:00
3. Zgłoszenie powinno być doręczone w siebie Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną.
4. Zgłoszenia powinny spełniać wymogi określone w Kodeksie Wyborczym.

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Niebylec oraz kandydatów na wójta Gminy Niebylec w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy oraz ustalenia harmonogramu dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych Rady Gminy Niebylec i Wójta Gminy Niebylec.

Powołanie Terytorialnych Komisji Wyborczych przez Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie II 11 września 2018 r. powołał Gminną Komisję Wyborczą w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w następującym składzie:

1. Joanna Janina Ciepielowska, zgłoszona przez KWW ANTONIEGO CIEPIELOWSKIEGO, zam. Baryczka
2. Piotr Ciuba, zgłoszony przez KWW "NASZE SPRAWY", zam. Gwoźnica Górna
3. Janusz Mariusz Dobrowolski, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Niebylec
4. Wiesław Andrzej Fijałkowski, zgłoszony przez KWW ANTONIEGO CIEPIELOWSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Niebylec
5. Monika Godek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Świlcza
6. Alicja Mieczysława Krzysztoń, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Niebylec
7. Piotr Kudła, zgłoszony przez KWW "NASZE SPRAWY" (uzupełnienie składu), zam. Gwoźnica Górna
8. Monika Magdalena Nieroda, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Połomia
9. Józef Adam Pietrucha, zgłoszony przez KWW "NASZE SPRAWY" (uzupełnienie składu), zam. Gwoźnica Górna

Więcej informacji poniżej:
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.