Aktualności z Gminy Niebylec

Obwodowe Komisje Wyborcze

Numer

Adres

Typ obwodu

Dostępny dla osób niepełnosprawnych

Granice obwodu

1

Urząd Stanu Cywilnego Niebylec, 183 Niebylec

stały

Tak

sołectwo Niebylec

2

Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance, 72 Blizianka

stały

Nie

Sołectwo Blizianka

3

Dom Wiejski w Gwoździance, 32 Gwoździanka

stały

Tak

Sołectwo Gwoździanka

4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkowej, 58 Konieczkowa

stały

Nie

Sołectwo Konieczkowa

5

Dom Strażaka w Gwoźnicy Dolnej, 91 Gwoźnica Dolna

stały

Tak

Sołectwo Gwoźnica Dolna

6

Szkoła Podstawowa im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej, 292 Gwoźnica Górna

stały

Tak

Sołectwo Gwoźnica Górna

7

Zespół Szkół im. Św. Rodziny w Lutczy, 614 Lutcza

stały

Nie

Sołectwo Lutcza

8

Szkoła Podstawowa im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku, 108 Jawornik

stały

Nie

Sołectwo Jawornik

9

Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi, 125 Połomia

stały

Nie

Sołectwo Połomia

10

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce, 213 Baryczka

stały

Tak

Sołectwo Baryczka

11

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu, 11 Niebylec

stały

Tak

Sołectwo Małówka