Aktualności z Gminy Niebylec

Wyniki głosowania w wyborach samorządowych w gminie Niebylec

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO  W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada  2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY NIEBYLEC sporządzony dnia 18 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Niebylcu

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Niebylec sporządzony dnia 18 listopada 20 14r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Niebylcu.

Zestawienia wyników glosowania w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Gminy 16 listopada 2014 r.